Generalni direktor

Sanel Karavelić, dipl.ecc

Računovodstvo i sekreterijat

Mirela Zeherović dipl.ecc
  • +387 (061) 950 388
  • +387 (049) 507 061
  • +387 (049) 507 062
  • fax:+387 (049) 507 060
  • doo.obala@bih.net.ba

Transport i logistika

Alosman Čamdžić

Prodaja

Mirza Ibrahimkadić, oec. direktor prodaje    
Edisa Alomerović Jukan, dipl.ecc komercijalni predstavnik

Kontaktirajte nas


Kontakt

Adresa

„Obala II“ d.o.o.
Brka bb
76206 Brka, Brčko distrikt
Bosna i Hercegovina

Email

doo.obala@bih.net.ba

Telefon

+387 (049) 507 061
+387 (049) 507 062
fax:+387 (049) 507 060