Generalni direktor

Sanel Karavelić, dipl.ecc

Računovodstvo i sekreterijat

Mirela Zeherović dipl.ecc

 

Transport i logistika

Alosman Čamdžić

 

Prodaja

Mirza Ibrahimkadić, oec. direktor prodaje    
Edisa Alomerović Jukan, dipl.ecc komercijalni predstavnik

Kontaktirajte nas


  Kontakt

  Adresa

  „Obala II“ d.o.o.
  Brka bb
  76206 Brka, Brčko distrikt
  Bosna i Hercegovina

  Email

  doo.obala@bih.net.ba

  Telefon

  +387 (049) 507 061
  fax:+387 (049) 507 060