PVC drenažne cijevi

Drenažne cijevi se  koriste za  isušivanje građevinskih  i drugih  terena  koji  sadrže  velike  količine  vode